Wersja A1 z dnia 18 lipca 2018 roku.

 1. Zasady ogólne przyjętej przez nas Polityki prywatności

  1. HAPPYEVENT24 przywiązuje szczególną wagę do prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem www.HAPPYEVENT24.pl oraz pozostałych serwisów HAPPYEVENT24 (dalej jako: Serwis). W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:

   1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO);

   2. ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 dalej jako: UODO);

   3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm., dalej jako: UŚUD);

   4. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm., dalej jako: Pr.tel).

  2. Administratorem danych osobowych jest Jarosław Sztanga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Spin Design Jarosław Sztanga, właściciel brandu HAPPYEVENT24, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 9691513556, REGON: 243528460 (dalej jako: HAPPYEVENT24 albo Administrator)

  3. Polityka prywatności określa m.in.:

   1. zakres i sposób przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników Serwisu (dalej jako: użytkownik),

   2. możliwości uzyskiwania dostępu do tych danych,

   3. sposób wykorzystania tych danych,

   4. politykę wykorzystania plików cookies w Serwisie.

 1. Sposoby zbierania danych o użytkowniku

  1. Zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu świadczonych przez nas usług do sytuacji użytkownika oraz ułatwieniu użytkownikowi kontaktu z nami. W tym celu zbieramy różnorodne dane o użytkowniku. Zbieramy i przetwarzamy jednak tylko te dane, które użytkownik sam nam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).

  2. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszych serwerów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

   1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika);

   2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwe;

   3. czas nadejścia zapytania;

   4. pierwszy wiersz żądania http;

   5. kod odpowiedzi http;

   6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów;

   7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście na Stronę HAPPYEVENT24 nastąpiło przez odnośnik;

   8. informacje o przeglądarce użytkownika;

   9. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

  3. Podstawę przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych może stanowić art. 6 ust. 1 lit. a tj. zgoda osoby, której dane dotyczą bądź art. 6 ust. 1 lit. b, tj. przetwarzanie danych osobowych celem realizacji Umowy, bądź art. 6 ust. 1 f, tj. przetwarzanie dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez HAPPYEVENT24.

  4. Przetwarzanie danych osobowych na ww. potrzeby mieści się w zakresie działalności gospodarczej HAPPYEVENT24 ujawnionej w Rejestrze przedsiębiorców, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby HAPPYEVENT24 mogło się zaoferować Użytkownikom własne produkty i usługi.

 1. Profilowanie.

  1. W procesie świadczenia usług HAPPYEVENT24 nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

 1. Zakres danych gromadzonych o użytkowniku za pośrednictwem Serwisu oraz sposób ich wykorzystania.

  1. HAPPYEVENT24 może na zasadach określonych w art. 28 i 29 RODO powierzać ich przetwarzanie podmiotom trzecim bez odrębnej zgody użytkownika.

  2. Użytkownik przyjmuje do wiadmości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od HAPPYEVENT24 tych danych.

  3. HAPPYEVENT24 informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

   1. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań re marketingowych.

 1. Zasady regulujące korzystanie z plików cookies

  1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu może się wiązać z zapisywaniem i przechowywaniem na komputerze użytkownika (lub innym urządzeniu umożliwiającym dostęp do Serwisu, np. smartfonie) tzw. plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowo-numeryczne umożliwiające korzystanie z różnych funkcji stron internetowych, np. gromadzą informacje o sposobie korzystania z danej strony, umożliwiają zapisanie stanu sesji użytkownika czy pozwalają na dopasowanie i optymalizację wyświetlanych treści do jego preferencji.

  2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

  3. Pliki cookies są wysyłane i mogą być zapisywane na komputerze użytkownika w sposób, który umożliwia dostęp do nich w następujących celach:

   1. statystycznych, dotyczących aktywności na stronach Serwisu (np. informacje o geograficznej lokalizacji użytkowników, częstotliwości korzystania z naszych usług, raporty zainteresowań i danych demograficznych), w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu oraz ulepszenia jego zawartości, np. Google Analytics;

   2. reklamy behawioralnej, kontekstowej oraz remarketingu, np. Google AdWords, Google AdSense, reklamy z wykorzystaniem technologii marketingu afiliacyjnego;

  4. Zapisywanie lub korzystanie z plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze użytkownika ani oprogramowaniu zainstalowanym na tym komputerze.

  5. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

  6. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zablokować opcję zapisu plików cookies lub udzielić zgody na ich zapis na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, ustawień reklam, ustawień reklam aplikacji mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod.

  7. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/ w języku polskim oraz na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ w języku angielskim. Wyłączenie zapisu plików cookies może jednak utrudnić korzystanie z Serwisu, w szczególności poprzez ograniczenie lub wyłączenie niektórych funkcji Serwisu. W związku z tym zalecane jest wyrażenie zgody na używanie przez przeglądarkę plików cookies.

  8. Jednocześnie informujemy, iż jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies zgodnie z przepisami polskiego prawa, w szczególności art. 173 ustawy Pr. tel. W szczególności zawartość plików cookies może być przekazywana reklamodawcom i partnerom współpracującym z HAPPYEVENT24 w zakresie usług oferowanych na stronach Serwisu lub reklamowanych za jej pośrednictwem.

  9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć zainstalowane pliki cookies, korzystając z odpowiedniej opcji w przeglądarce, której używa. W razie przeglądania Serwisu w trybie incognito przeglądarki, wszystkie pliki cookie zainstalowane podczas wizyty w Serwisie są domyślnie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Szczegółów należy szukać u dostawcy oprogramowania przeglądarki lub w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki.

  10. Pliki cookies zamieszczane są także w telefonie Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 1. Środki ochrony danych osobowych

Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez Administratora z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności wskazanych we wstępie niniejszej Polityki. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby, którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych użytkowników serwisu (potencjalnych klientów) służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.

 1. Zmiany Polityki

Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności. W takiej sytuacji poinformujemy użytkownika o zmianach w zakładce „Polityka prywatności”. Wraz ze zmianą wersji Polityki prywatności pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo Użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.

 1. Kontakt z administratorem Serwisu

  1. Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić użytkownikom zgłaszanie wszelkich uwag, sugestii, wskazówek oraz zastrzeżeń co do przyjętej przez nas polityki przetwarzania danych. Za kontakt z Państwem odpowiedzialny jest pracownik działu obsługi klienta. Wszelkie kwestie związane z treścią niniejszej Polityki prosimy wysyłać pod adres e-mail: kontakt@happyevent24.pl

  2. Wypełniając regulację art. 13 ust. 1 lit. b RODO, HAPPYEVENT24 wskazuje, iż nie powołał Inspektora Danych Osobowych.